ولادت امام سجاد(ع)

ولادت امام سجاد(ع)   محل ولادت امام سجاد(ع) محمدباقر قريشی دركتاب تحليلی از زندگانی امام سجاد(ع) می‌نويسد: به نظر من ولادت آن حضرت در كوفه بوده‌است، به دليل اجماع راويان و مورخان بر اين كه آن بزرگوار دو سال پيش از وفات جدش اميرالمؤمنين علی(ع) به ...