شهادت امام باقر(ع)

شهادت امام باقر(ع)     چگونگی شهادت امام محمد باقر(ع) منابع روايى و تاريخى، علت وفات آن حضرت را مسموميت دانسته‏‌اند، مسموميتى كه دست‌هاى حكومت امويان در آن دخيل بوده است.(۱) از برخى روايات استفاده مى‏‌شود كه مسموميت امام باقر(ع) به وسيله زين آغشته به سم، صورت گرفته است به گونه‏‌اى كه بدن آن گرامى از شدت تأثير سم ‏به سرعت متورم گرديد و سبب شهادت آن حضرت شد.(۲...