فضائل امام مجتبی(ع)

فضائل امام مجتبی(ع)   امام حسن(ع) محبوب رسول خدا(ص) از راه‌هاى شناخت عظمت و برترى یك انسان این است كه محبوب انسان‌هاى برتر و با فضیلت باشد. در عالم هستى برتر از خاتم پیامبران صلى الله علیه و آله نداریم و حسن بن على علیهم‌السلام سخت محبوب پیغمبر گرامى اسلام بود و این محبت و دوستى را در گفتار و كردار خویش ظاهر، و به اصحاب خود مى‌فهماند. بخارى از ابى‌بكر نقل مى‌كند كه گفت...