شهادت امام رضا(ع)

شهادت امام رضا(ع)     بیرون بردن امام رضا(ع) از مدینه شیخ صدوق از احمد بن علی انصاری نقل کرده‌است که شنیدم رجابن ابی الضحاک می‌گفت: مأمون مرا برای آوردن‌ حضرت علی بن موسی(ع)‌ به مدینه فرستاد و دستور داد تا او را از مسیر بصره و اهواز ...