وفات حضرت معصومه(س)

وفات حضرت معصومه(س)   از هجرت تا رحلت حضرت معصومه(س) یک سال پس از سفر تبعیدگونه حضرت رضا(ع)‌ به شهر مرو، حضرت فاطمه معصومه(س) پیرو نامه عطوفت آمیز امام رضا(ع) به همراه عده‌ای از برادران و یاران، برای دیدار برادر و تجدید عهد ولایی خویش، راهی دیار غ...