طفلان زینب(س)

طفلان زینب(س)   خبر شهادت عون و محمد بن عبدالله بن جعفر(ع) وقتی که خبر شهادت محمد(ع) و عون(ع) به مدینه رسید، ابوالسلاسل غلام آزاد شده عبدالله از شدت ناراحتی گریبانش را پاره کرد و با آه و ناله و گریه نزد عبدالله آمد و ناله کنان گفت: ای محمد جان! ای عون! ای عزیزانم! کیست زیباتر از شما که هم‌چون دو گوهر درخشان بودید؟ ولی در آخر بی‌ادبی کرد و گفت این مصیبت به خاطر حسین(...