آموزش مقتل فاطمیه - پایگاه بین المللی مداحی عالمانه

مقتل حضرت صدیقه طاهره(س)/شب هشتم فاطمیمه 1402

مقتل حضرت صدیقه طاهره(س)/شب هشتم فاطمیمه 1402

 • کد مطلب : 4511
 • 29 آذر 1402
 • 30 بازدید
 • مقتل خوانی شب شهادت حضرت زهرا (س)

  مقتل خوانی شب شهادت حضرت زهرا (س)

 • کد مطلب : 4486
 • 27 آذر 1402
 • 28 بازدید
 • سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  جلسه اول : مصیبت فراق رسول الله (ص)   دکتر حسین محمدی فام    

 • کد مطلب : 1456
 • 23 تیر 1401
 • 26 بازدید
 • سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  جلسه دوم : مصیبت پاره کردن نامه فدک   دکتر حسین محمدی فام    

 • کد مطلب : 1450
 • 19 بازدید
 • سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  جلسه سوم : مصیبت هجوم به بیت / 1   دکتر حسین محمدی فام    

 • کد مطلب : 1445
 • 24 بازدید
 • سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  جلسه چهارم : مصیبت هجوم به بیت / 2   دکتر حسین محمدی فام    

 • کد مطلب : 1437
 • 23 بازدید
 • سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  جلسه پنجم : مصیبت هجوم به بیت / 3   دکتر حسین محمدی فام    

 • کد مطلب : 1432
 • 17 بازدید
 • سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  جلسه ششم : مصیبت ایام بستری   دکتر حسین محمدی فام    

 • کد مطلب : 1430
 • 23 بازدید
 • سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  جلسه هفتم : مصیبت شب شهادت   دکتر حسین محمدی فام    

 • کد مطلب : 1428
 • 23 بازدید
 • سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  سلسله درس گفتارهای آموزشی مقتل فاطمیه

  جلسه هشتم : مصیبت شام غریبان / 1   دکتر حسین محمدی فام    

 • کد مطلب : 1423
 • 24 بازدید